TARİH EĞİTİM YER ŞEHİR-ÜLKE
01 07 2019 - 01 01 2022 Yoga Uzmanlığı Geliştirme Programı 300 saat İstanbul İstanbul - Türkiye
26 09 2020 - 28 02 2022 Temel Yin Yoga Uzmanlaşma Programı Online İstanbul - Türkiye
27 06 2021 - 30 09 2021 Yin Yoga’da Uzmanlığını Geliştirme Yolu (50 saat inziva) Online İstanbul - Türkiye
Designed by Asu Somer and made with in Amsterdam by SeRiF