YOGA UZMANLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMI - 300 Saat

 

Daha önce herhangi bir 200 saatlik program bitirip, Berivan Aslan Sungur ile Yin Yoga alanında çalışmak isteyen öğrenciler için önerdiğimiz eğitimler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

 

Bu eğitimler Berivan Aslan Sungur ile 300 saatlik Yoga Uzmanlığı Geliştirme Programı’na dahildir. Tamamlanan modüllerin toplamı 300 saat olduğunda Yoga Alliance onaylı sertifika verilmektedir.

 

 

1 – Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Uzmanlaşma Programı – 50 saat

 

Bu online yoğun Yin Yoga uzmanlaşma programı, Yin Yoga’nın gelenek, pratiği ve uzmanlığı ile ilgili temel unsurlarını aktarmak için oluşturulmuştur.

Program yöntem olarak, ezberden uzak, pratiğin ardındaki mantığı, anatomik dayanaklarını, nedeni ve nasılı ile öğretmektedir.

 

 

Programın tüm detaylarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

 

  

 

https://www.yinyogatr.com/p/50saatmain

 

*Bu programı Berivan Aslan Sungur ile 200 saatlik Temel Yin Yoga Programı veya başka bir 200 saatlik Yin Yoga Programı’nı tamamlamış öğrencilerin alması zorunlu değildir.

 

2 – Yin Yoga’da Derinleşme Programı – 120 saat

 

Programın amacı, öğrencilerin Yin Yoga ve yoga anatomisi alanındaki bilgilerini pekiştirmek, konuyu aktarışlarındaki hakimiyet ve yeterliliklerini arttırmak, Yin Yoga’nın inceliklerini Berivan Aslan Sungur’un güncel yaklaşımı ile pekiştirerek, bu alanda ilerlemelerini sağlamaktır. 

 

Programda uzmanlar alana hakimiyetlerini geliştirecek teknik bilgiler üzerinde çalışmanın yanı sıra; kendileri, yoganın felsefi kısmı, hayatın yoga ile ilişkilendirilmesi, psikoloji ve yoga ilişkisi,  çaba, teslimiyet gibi Yin Yoga’nın merkezinde olan ve Berivan’ın Yin Yoga’yı ele alışında üzerinde çok durduğu konular üzerinde de  çalışacaklar.  

 

 

 

Programın tüm detaylarını aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

 

 

 

https://www.yinyogatr.com/p/120s

 

 

Diğer alınabilecek programlar:

 

 

🌱Tam İnsan Olmanın Psikolojisi – Nilüfer Devecigil ile – 24 saat

 

Varlığın bir mertebesi olmaktan ziyade, "Tam İnsan Olmak" Nilüfer Devecigil ve Berivan Aslan Sungur'un birlikteliğinde, zengin bir içerik, pratikler, ödevler ve bir topluluk olma adabıyla (ayrıcalığıyla) 8 hafta süren bütüncül bir deneyim olarak tasarlandı.

 

"Tam İnsan" Olmanın Psikolojisi Eğitiminde, Nilüfer Devecigil, son dönem araştırmaların ışığında hem insan ruhunu, kendilik bilgisini, ilişkileri bilimsel bir temelle yapılandırırken hem de 8 hafta boyunca bir içsel çalışma izleğini oluşturuyor. Ve ilk defa, güncel psikolojinin yoga alanıyla buluşmasıyla eğitim boyunca sorulan soruların, öğrenilen bilgilerin bedendeki izlenimlerini, Berivan Aslan Sungur yoga pratikleri ile derinleştiriyor. Her yaşa ve her seviyeye uygun bu yoga pratikleri, insana kendi ile ilişkisine yönelik farkındalık kazandırmayı hedefliyor.

 

Tüm detayları aşağıdaki linkte bulabilirsiniz

 

https://www.yinyogatr.com/p/iop_main

 

🌱Berivan Aslan Sungur ile Yin Yoga’da Hocalık Yolu – 30 saat

 

Programın amacı, Berivan ile Yin Yoga’nın temelleri ve inceliklerini çalışmış, hoca olmak isteyen öğrencilerin bu konuda uzmanlaşmasını sağlamaktır. 

 

Yukarıdaki programlardan sonra bu programı da tamamlayan öğrenciler, Yoga Alliance onaylı 200 saatlik Temel Yin Yoga Uzmanlaşma Programı sertifikası almaya hak kazanır. 

 

Bu program yüz yüze yapılacak olup, tarihi henüz belli değildir. 

 

 

🌱İşlevsel Yaklaşım ve Anatomi Programı - 30 saat 

 

Bu program, anatomi ve anatomik asana analizi odaklı bir program. Öncelikle temel anatomi bilgisini edinecek, bedenlerdeki anatomik farklılıkları kapsamlı bir şekilde kavrayacağız. Sonra asanaların farklı bedenlere anatomik farklılıklar dolayısıyla nasıl uygulanabileceklerini konuşacağız. Asanaların kişiye özel adaptasyonlarını kavrayacağız. 

 

Asana anlamında yin yoga pozları nezlinde kendimizi kısıtlamayacak, ayaktaki pozlar, denge pozları, ters pozlar vb birçok yang asanayı analiz edeceğiz. 

 

Diğer yandan İşlevsel Yaklaşımın, Mindfulness ve psikolojideki karşılıklarını ve faydalarını kavrayacak, konuyu anatomik ve asana analizinin ötesinde bir yerden kavramaya çalışacağız.  

 

Yeni tarih yakında açıklanacaktır.

 

 

🌱Tao Vinyasa Akışları Uzmanlaşma Programı - 30 saat 

Bu eğitimde Tao Vinyasa akışları ile denge ve güç arasındaki akışkanlığı araştıracağız. Altın Tohum, Savaşçı, Uçan Ejderha ve yeni seriler olan Yürüyen Ejderha, Yürüyen Köpek ve Yürüyen Fil serilerini adım adım incelikleri ile öğreneceksiniz.

 

Bu eğitimden sonra, tüm Tao Vinyasa akışlarını içeren güvenli ve bütünlüklü dersler verebilmenizi, hatta bu alana eğilmek isteyenleri alanda atölye verebilecek şekilde desteklemeyi hedefliyoruz.

 

 Yeni tarih yakında açıklanacaktır.

 

🌱Yoga Sutralar ve Meditasyon Yolu - 15 saat

 

Bu programın temel amacı, kadim yazıt Patanjali Yoga Sūtraları’nın derinlemesine incelemek, Sanskrit dilinin doğru okuma ve telaffuzuna ışık tutmak, yoga felsefesinin temelini oluşturmak ve bu felsefenin hayattaki karşılıklarını anlamaya çalışmaktır.  

 

Katılımcılar, bu programda Patañjali Yoga Sūtraları’nın yorumlamasında hem geleneksel hem de modern bakış açılarını inceleme fırsatı bulurken, Sūtraları’nın tarihi, işlevi ve özüne ilişkin bilgi sahibi olacaktır. 

 

Bu eğitimi son 5 senesini yüksek lisans ve doktora eğitimleri kapsamında Hint yazıtlarının inceleme ve araştırmasına adamış olan, 2011 senesinden beri tanıdığı Sugata Duygu Akartuna verecektir. Eğitimin amacı Dünya’da yaşayan bir hakikat arayıcısı ve aşramda yaşayan, brahmacharya hayatı süren bir hakikat arayıcısının yoganın özüne ilişkin anlam arayışlarını birlikte derinleştirip, bilgiyi günümüz hayatı ile ilişkilendirebilmemizi ve hepimiz için yolun biraz daha anlaşılır olmasını sağlayabilmektir. 

 

 Yeni tarih yakında açıklanacaktır.

 

🌱Bengü Odabaş ile İşlevsel Yang Yoga – 100 saat

 

Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱İçimizdeki Kahraman Bhagavad Gita Eşliğinde İçsel Yolculuk – 15 saat 

 

Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Meridyenler ve Dr. Motoyama’nın Meridyen Egzersizleri - 30 saat 

 

Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Fasya ve Yoga - 10 saat 

 

Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Sinir Sistemi ve Yoga  - 10 saat 

 

Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Mindfulness ve Yin Yoga  - 15 saat 

 

Tarih ve içerik açıklanacaktır.

Designed by Asu Somer and made with in Amsterdam by SeRiF