300 Saatlik İleri Seviye Yoga Uzmanlaşma Programı

ve

Bağımsız Katılınabilecek Uzmanlaşma Programları : 

 

🌱 Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Programı - 30 Saat - Yeni tarih yakında açıklanacaktır.

Bu yoğunlaştırılmış program, hali hazırda yoga uzmanlığı bulunanlara ya da tecrübeli yoga katılımcılarına, Yin Yoga’nın gelenek, pratiği ve uzmanlığı ile ilgili temel unsurlarını aktarmak için oluşturulmuştur.

 

Programın hedefi; daha kısa sürede, hali hazırda Yoga uzmanı olan kişilere uygulamanın özünü ve esaslarını ana hatları ile aktarmak ve bu bilgiyi Yin Yoga seanslarında başkalarına aktarmayı öğrenmelerini  sağlamaktır.

 

 

🌱İşlevsel Yaklaşım ve Anatomi Programı - 30 saat - Yeni tarih yakında açıklanacaktır.

Bu program, anatomi ve anatomik asana analizi odaklı bir program. Öncelikle temel anatomi bilgisini edinecek, bedenlerdeki anatomik farklılıkları kapsamlı bir şekilde kavrayacağız. Sonra asanaların farklı bedenlere anatomik farklılıklar dolayısıyla nasıl uygulanabileceklerini konuşacağız. Asanaların kişiye özel adaptasyonlarını kavrayacağız. 

 

Asana anlamında yin yoga pozları nezlinde kendimizi kısıtlamayacak, ayaktaki pozlar, denge pozları, ters pozlar vb birçok yang asanayı analiz edeceğiz. 

 

Diğer yandan İşlevsel Yaklaşımın, Mindfulness ve psikolojideki karşılıklarını ve faydalarını kavrayacak, konuyu anatomik ve asana analizinin ötesinde bir yerden kavramaya çalışacağız.  

 

 

🌱İleri Seviye Yin Yoga Uzmanlaşma Programı - 120 saat - Şubat 2020

Bu program hem Berivan ile birlikte çalışmaya devam etmek, hem de alandaki hocalığınızda yeterliliğinizi, alana hakimiyetinizi arttırmak için.

 

Bu eğitimde, daha önceki teknik alanlardaki konulara kaldığımız yerden devam edeceğiz(200 saatlik Temel Eğitim, İşlevsel Yaklaşım veya Yoğunlaştırılmış Yin Yoga Programları'nı almış öğrenciler için). Ayrıca fasya, sinir sistemi, mindfulness gibi bazı konularda yeni bazı bilgiler edinecek, Yin Yoga ile ilişkilendireceğiz. 

 

Teknik bilgiler üzerinde çalışmanın yanı sıra; yoganın felsefi kısmı, hayatın yoga ile ilişkilendirilmesi, psikoloji ve yoga ilişkisi,  çaba, teslimiyet gibi Yin Yoga’nın merkezinde olan ve Berivan'ın Yin Yoga’yı ele alışında üzerinde çok durduğu konular üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.

 

Program içerisinde bolca ders verme pratiği, mentorluk alma ve verme ve bir araştırma projesi yer almaktadır. 

 

Berivan, anatomi konuları açısından seviyenin 200 saatlik temel seviye veya İşlevsel Yaklaşım programı seviyesinde olmasını hedefliyor. Sadece 30 saatlik Yin Yoga Eğitimi bulunanlar ya da Berivan'dan başka bir hoca ile çalışmış olanların seviyelerini anlamak için ön görüşme yapıyor, bazı kişilere İşlevsel Yaklaşım, Anatomi ve Asana Analizi Programını bu programa bir önşart olarak öneriyoruz. 

 

 

🌱Tao Vinyasa Akışları Uzmanlaşma Programı - 30 saat -  Haziran 2020

Bu eğitimde Tao Vinyasa akışları ile denge ve güç arasındaki akışkanlığı araştıracağız. Altın Tohum, Savaşçı, Uçan Ejderha ve yeni seriler olan Yürüyen Ejderha, Yürüyen Köpek ve Yürüyen Fil serilerini adım adım incelikleri ile öğreneceksiniz.

 

Bu eğitimden sonra, tüm Tao Vinyasa akışlarını içeren güvenli ve bütünlüklü dersler verebilmenizi, hatta bu alana eğilmek isteyenleri alanda atölye verebilecek şekilde desteklemeyi hedefliyoruz.

 

 

🌱Yoga Sutralar ve Meditasyon Yolu - 30 saat - Ekim 2020

Bu programın temel amacı, kadim yazıt Patanjali Yoga Sūtraları’nın derinlemesine incelemek, Sanskrit dilinin doğru okuma ve telaffuzuna ışık tutmak, yoga felsefesinin temelini oluşturmak ve bu felsefenin hayattaki karşılıklarını anlamaya çalışmaktır.  

 

Katılımcılar, bu programda Patañjali Yoga Sūtraları’nın yorumlamasında hem geleneksel hem de modern bakış açılarını inceleme fırsatı bulurken, Sūtraları’nın tarihi, işlevi ve özüne ilişkin bilgi sahibi olacaktır. 

 

Bu eğitimi Berivan ve son 5 senesini yüksek lisans ve doktora eğitimleri kapsamında Hint yazıtlarının inceleme ve araştırmasına adamış olan, 2011 senesinden beri tanıdığı Sugata Duygu Akartuna birlikte verecektir. Eğitimin amacı Dünya’da yaşayan bir hakikat arayıcısı ve aşramda yaşayan, brahmacharya hayatı süren bir hakikat arayıcısının yoganın özüne ilişkin anlam arayışlarını birlikte derinleştirip, bilgiyi günümüz hayatı ile ilişkilendirebilmemizi ve hepimiz için yolun biraz daha anlaşılır olmasını sağlayabilmektir. 

 

Program içerisinde teorik bilginin yanı sıra teoriyi destekleyecek bir asana ve meditasyon pratiğine yer verilecektir. 

 

 

🌱İçimizdeki Kahraman Bhagavad Gita Eşliğinde İçsel Yolculuk - 30 saat - Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Meridyenler ve Dr. Motoyama’nın Meridyen Egzersizleri - 30 saat - Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Fasya ve Yoga - 10 saat - Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Sinir Sistemi ve Yoga  - 10 saat - Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Mindfulness ve Yin Yoga  - 15 saat - Tarih ve içerik açıklanacaktır.

 

🌱Zeynep Aksoy&David Cornwell ve Berivan Aslan Sungur ile Yin ve Mindfulness Programı - 30 saat - Ağustos 2020

Berivan, Zeynep ve David bütünsel bir yoga deneyimi ve bilimsel araştırmaları size 30 saatlik eğitim biçiminde sunuyorlar. İşlenen konular arasında sinir sistemi teorisi, meditasyon, yoga felsefesi, yin yoga ve anatomi gibi başlıklar yer almaktadır. Berivan ve Zeynep ile yin ve yang yoga pratikleri yaparken, David ile meditasyon tekniklerini öğrenin.

 

 

 

 

Detaylar için Alev Şaşırt ile iletişime geçebilirsiniz.

info@yinyogatr.com

542 201 7078

 

Designed by Asu Somer and made with in Amsterdam by SeRiF