Berivan Aslan Sungur ile Yoğun Yin Yoga Uzmanlaşma Programı (30 Saat)

 

Yeni Dönem tarihleri yakında açıklanacaktır. Bilgi için: info@yinyogatr.com

 

Bu 5 günlük yoğun Yin Yoga uzmanlaşma programında, hali hazırda yoga uzmanlığı bulunanlara ya da tecrübeli yoga katılımcılarına, Yin Yoga’nın gelenek, pratiği ve uzmanlığı ile ilgili temel unsurlarını aktarmak için oluşturulmuştur.

Bu uzmanlaşma programının konuları Berivan Aslan Sungur ile 200 saatlik Yin Yoga Uzmanlaşma Programı’nın içeriği ile oldukça benzeşmektedir. 200 saatlik program, bize pratiği tanımak, detayları ile öğrenmek ve sindirmek için daha fazla zaman tanırken; bu 30 saatlik program, daha kısa sürede, halihazırda Yin Yoga uzmanı olan kişilere uygulamanın esaslarını ana hatları ile aktarmayı ve bu bilgiyi Yin yoga seanslarında başkalarına aktarmanın katmalarını hedeflemektedir.

Yöntem olarak, ezberden uzak, pratiğin ardındaki mantığı, anatomik dayanaklarını, nedeni ve nasılı ile öğrenmeye dayalıdır. Berivan Aslan Sungur uzmanlığını, dünyaca ünlü Yin Yoga uzmanı Paul Grilley’nin yaklaşımı, Dr. Motoyama’nın araştırmaları, psikoterapist Dr. Erdoğan Çalak’ın hayata ve insana yaklaşımı, fizyoterapist Özge Kayalar Dülger ve Suat Dülger’den aldığı insan fizyolojisine dair danışmanlıklar ile beslemekte; tüm bu öğretileri kendi süzgecinden geçirerek bir araya getirmekte ve sunmaktadır.

 

Ana başlıklar:

 •  Pratiğin tarihçesi, özü ve esasları
  •    Uygulamanın ardındaki temel mantık
  •    Yoga asanaları deşifre edebilmek için kullanılacak anatomik alt yapı
  •    Anatomik farklılıklar ve yoga uygulamamıza etkileri
 •  Fasya
  •    Germe ve Kompresyon kavramları
  •    Yoga asana uygulamasına fonksiyonel yaklaşım
  •    Pawanmuktasanalar
  •    Yin Yoga asanaları, önemli asanaların analizleri ve uygulanma şekilleri
  •    Uygulamanın nasıl kendi pratiğinize veya seanslara entegre edilebileceği
  •    Bu alanda nasıl seans planlanabileceği
  •    Uygulamanın psikolojik ve zihinsel etkileri
  •    Meditasyon ile ilişkisi
  •    Meridyen Teorisi
  •    Çi ve çi teorileri

Program boyunca her gün hem teorik hem de pratik çalışmalar yapılacaktır. Program tüm 200 saatlik yoga uzmanlık sertifikası olan veya buna denk bir yoga deneyimi olan katılımcılara açıktır.

Program sonunda Yoga Alliance 30 saatlik sertifika almaya hak kazanılacaktır; tamamlanan saatler Yoga Alliance’ın Devamlı Eğitim Saatlerine sayılmaktadır.

İsteyenler için bu program, Cihangir Yoga 300 Saat Dönüştürücü Yaşam ve Yoga Yolu Programı’na dahildir.

 

Yin Yoga nedir?

Yin Yoga, her yaşa ve seviyeye uygun, meditatif bir yoga uygulamasıdır.Uygulamanın özü, yoganın köklerine dayanır. Pozlarda uzun süreli kalınır ve uygulama sırasında etkilenmesi hedeflenen bölgelerdeki kaslar pasif bırakılır. Bedene esneklik kazandırır. Hem zihni hem de bedeni meditasyona hazırlar. Modern yaşama hakim olan “aceleye, yapmaya, başarmaya odaklı” hayatımızı dengeleyici niteliktedir. İnsanı yavaşlatarak, kendini dinlemesine, kendi içine bakmasını vurgular.

Yin Yoga hakkında bilgi alabileceğiniz kaynaklar: www.yinyoga.com vewww.paulgrilley.com

 

Berivan Aslan Sungur’un Yogaya Yaklaşımı

Yogayı uygulayış ve aktarışında, Paul Grilley’nin insana kendi bedenini ve beden özgünlüklerini keşfederek, kişinin ihtiyaçlarına (fiziksel,duygusal, zihinsel, ruhsal) cevap veren bir yaklaşımını benimsemektedir. Bu yaklaşımda asanaları fiziksel olarak tariflemenin yanında; fonksiyonel tarifleme -neye hizmet ettiklerini anlayarak bu fonksiyonu kişisel bazda bulmayı araştırmak- yer almaktadır. Berivan, kişiye pozlara ezbere girmeyi öğretmek yerine, birlikte pozları ve katılımcının bedenini tanıyarak, anlayarak, her gün, kişinin o günkü hakikatini baz alarak uygulama yapmayı aktarmaya çalışmaktadır.

Yoga pratiği ile oluşturulmaya çalışılan farkındalığın günlük hayatın içine işlemediği,  -ahlaki tarafı vurgulanmamış bir pratiği- sınırlı bir gelişim ve dönüşüm unsuru olarak görmektedir. Yoga aracılığı ile oluşturulmaya çalışılan farkındalığı ve dönüşümü, günlük hayatın gerçekliği içerisinde, hayata kalıcı olarak yaymanın yollarını aramaktadır.

Yogayı günümüz tüketim toplumunun yeni bir oyuncağı, yeni bir başarma alanı veya başkalarından üstün olmak için çabalanan yeni, enteresan bir uğraştan ziyade; insanın kabulü, teslimiyeti araştırdığı, hayatı, kendini bilmek için kullandığı bir pratik olarak ele almaya çalışmaktadır. Berivan için Yin Yoga pratiği insanı kendi hakikatine, -dolayısıyla büyük Hakikat’e- yaklaştırmaya yardımcı olabilen aracı bir unsurdur.

 

 

 

 

Designed by Asu Somer and made with in Amsterdam by SeRiF