berivan_H-940x345-940x345

120 Saat sürecek bu çalışmaya, Yin Yoga üzerine 200, 100 veya 30 saatlik bir uzmanlık programını tamamlamış olup yeni bilgiler edinmek ve bilgilerini başkalarına aktarma yetilerini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

 

Tarihler: Yeni Dönem tarihleri yakında açıklanacaktır. Bilgi için: info@yinyogatr.com

İnziva Tarihi: İnziva tarihi yeni eğitim dönemi için açıklanacaktır.

İnzivanın konaklama ve ulaşım bedeli program bedeline dahil değildir.

 

Programın Amacı 

Programın amacı herhangi bir Yin Yoga Uzmanlık (200,100 ya da 30 saat) Programını tamamlamış uzmanların, Yin Yoga ve yoga anatomisi alanındaki bilgilerini pekiştirmek, konuyu aktarışlarındaki hakimiyet ve yeterliliklerini arttırmak, Yin Yoga’nın inceliklerini Berivan Aslan Sungur’un güncel yaklaşımı ile pekiştirerek, bu alanda Berivan Sungur tarafından destek ve danışmanlık alarak ilerlemelerini sağlamaktır. Program Yin Yoga alanına son derece hakim uzmanlar yetiştirmeyi ve bu uzmanların farklı yer ve alanlarda bu bilgiyi pratik ve teorik anlamda yaymaları ve paylaşmaları konusunda kendilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

 

Kimler Katılabilir? 

 • Berivan Aslan Sungur’un eski öğrencilerinden (200 ya da 30 saatlik programları tamamlamış) bilgilerini pekiştirmek, derinleştirmek, bu alandaki uzmanlıklarını geliştirmek ve bir süre daha Berivan ile çalışmak isteyenler
 • Başka bir uzmanın ile 30, 100 ya da 200 saatlik Yin Yoga Uzmanlaşma Programlarını tamamlamış, Berivan Sungur’un alana yaklaşımını tanımak ve alanın inceliklerini derinlemesine kavramak ve alandaki uzmanlık yetilerini geliştirmek isteyenler (Berivan Sungur başka bu kişileri eğitime kayıt öncesi Berivan Sungur ile bir görüşme yapmaları gerekmektedir.)
 • Berivan Sungur’un desteği ve danışmanlığı ile Yin Yoga seansları, kamplar, atölyeler veya farklı gruplara (iş yerleri, okullar, yaşlılar vb.) özel seans ve programlar hazırlamak isteyenler
 • Programa yazılmak isteyenler program boyunca herhangi bir yerde düzenli olarak Yin Yoga seansı (özel ya da grup) vermeyi hedeflemelilerdir. Düzenli seans verecek yeri olmayanlar Berivan Sungur ile program öncesi mutlaka iletişime geçmelidir.

 

Program Süreci 

Program boyunca katılımcılar, belli grup ve bireysel çalışmaları tamamlayacak, bireysel okumalar, ödevler, araştırmalar yapacak, projeler hazırlayacak, bol bol Yin Yoga seansı vererek öğrendiklerini aktaracak, uzmanlıklarına dair geri bildirim ve mentorluk alacaktır.

 

Ana Başlıklar 

 • Yin Yoga alanındaki hocalık yetilerini geliştirme
 • Pozları çözümlemek için gerekli olan temel anatomik kavramların tekrarı
 • Fonksiyonel (anatomik bazda) poz analiz yetisinin geliştirilmesi
 • Pozları farklı bedenlere, farklı ihtiyaçlara, farklı fonksiyonel amaçlara adapte edebilme yetisinin geliştirilmesi
 • Pelvisin hareketleri, oryantasyonu ve pozlar üzerindeki etkisi
 • Fasya hakkında yeni bilgiler edinme
 • Temel sinir sistemi bilgileri ve yoga uygulamaları ile ilişkisi
 • Ders Planlamanın inceliklerinin geliştirmesi
 • “İyi” Yin Yoga dersinin anatomisinin çözümlenmesi
 • Ters Pozlar analizi ve uygulamaları (Halasana ve Sirsasana (baş duruşu))
 • Asanalarda yardımcı olma ve dialog yetisinin geliştirilmesi
 • Bir Mindfulness çalışması olarak Yin Yoga
 • Çaba ve teslimiyet konularının derinlemesine irdelenmesi, bu konuların derslere ve hayata yansımaları üzerine çalışmalar
 • “Kendinle ilişki kurma” kavramı ve Yin Yoga pratiğini “kendinle ile ilişki kurma ve kurdurma aracı” olarak kullanma sanatı
 • Farklı kişi, yer ve zamanlara özel dersler planlamak (ileri yaştakilere, çocuklara belli rahatsızlıkları olanlara, hamilelere yönelik seriler; iş yerlerinde, okullarda Yin Yoga)
 • Bilgiyi aktarmanın incelikleri
 • Pranayama ve meditasyon uygulamaları
 • Ders verme, grup ve kişisel bazda geri bildirim alma
 • Bu alanda ilerleyeceğiniz yol ve şu andaki pratiğiniz ve verdiğiniz seanslar konusunda Berivan’dan kişisel destek ve danışmanlık alma
 • İleri seviye Yin Yoga programı’nı tamamlamış bir katılımcı olarak, program sonrasında bu alanda verebileceğiniz atölyeler, yapabileceğiniz kamplar ve çeşitli temalı dersler konusunda Berivan’dan destek ve danışmanlık alma
 • Çeşitli konularda okumalar ve yapılan okumalar üzerine tartışmalar, sohbetler

 

 

Program İçerisindeki Genel Yaklaşım

Berivan Aslan Sungur’un yöntemi, ezberden uzak, pratiğin ardındaki mantığı, anatomik dayanaklarını, nedeni ve nasılı ile öğrenmeye dayalıdır. Uzmanlığını Paul Grilley’nin yogaya yaklaşımı, Dr. Motoyama’nın araştırmaları, psikoterapist Dr. Erdoğan Çalak’ın hayata ve insana yaklaşımı, fizyoterapist Özge Kayalar Dülger ve Suat Dülger’den aldığı insan fizyolojisine dair seanslar ve danışmanlıklar ile beslemekte; anatomi, farkındalıklı tıp, psikoloji, astroloji, felsefe gibi alanlarda yaptığı okumalar, katıldığı uzmanlaşma programları ile, hem kendini hem de verdiği uzmanlaşma programlarını beslemektedir.

Berivan annelik, yakın ilişkiler gibi alanlardaki hayat deneyimlerinden damıttıklarını yoga felsefesi ile ilişkilendirerek, yogayı hayatın içine taşıma çabasındadır. Program süresince, bu yaklaşımı katılımcılara aktarmaya çalışmakta, yogayı matın dışına, hayatın içine taşımaya çalışmaktadır.

Sertifika

Sertifika almaya hak kazanmak için, haftasonu buluşmaları ve inzivaya katılmak, verilen bireysel çalışmalar, grup çalışmaları, ödevler ve okumaları tamamlamak ve size uygun herhangi bir stüdyoda 10 Yin Yoga seansına asistanlık veya Berivan Sungur’un uygun bulduğu denk bir çalışmayı sürecini tamamlamak şarttır.

Katılımcılar program sonunda 120 saatlik bir ileri seviye yoga uzmanlık sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Bu sertifika Berivan Aslan Sungur’un yakında açılacak olan Yoga Alliance tarafından onaylı 300 saatlik ileri seviye programının bir parcası olacaktır. 300 saatlik programın kalan 200 saatlik bölümünün içeriğine dair Berivan Sungur’a yazabilirsiniz.

Berivan uluslararası yoga standartlarını belirleyen Yoga Alliance kuruluşu tarafından E-RYT 500 – RYT 500 sertifikasına sahiptir. Yoga Alliance nezlinde kendine ait bir yoga okulu bulunmaktadır.(www.yogaalliance.org)

 

Designed by Asu Somer and made with in Amsterdam by SeRiF