El

El

Paul Grilley

http://www.paulgrilley.com

 

Bazı yoga pozlarının amacı eklemlerde faydalı bir şekilde baskı ve basınç yaratmaktır. Bu makale, bir Yogi’nin uygulamasını yaparken uygun seçimi yapabilmesi için ekleme uygulanabilecek farklı kuvvet biçimlerini incelemektedir.

Bazı yoga pozları, eklemlerin gücünü ve esnekliğini arttırmak için, yararlı bir şekilde ekleme kuvvet uygulamak üzere dizayn edilmiştir. Temelde 2 farklı kuvvet uygulama türü vardır: germe ve kompresyon(sıkıştırma) Yogiler bu ikisi arasındaki farkı öğrenmelidir.

Germe, dokuların esnetilmesinin tanıdık hissidir. Kompresyon ise dokuların birbirine doğru bastırılması ya da itilmesi hissidir. Her iki kuvvet uygulaması eğer ılımlı ölçülerde yapılırsa, faydalıdır.

Bir Yogi, bir eklemi esnettiğinde ya ligamenti, ya tendonu ya da her ikisini birden esnetiyordur. Bir Yogi, ekleme baskı yaptığında kemiklere baskı uyguluyordur (2 kemik üst üste geliyordur). Bazı basit el egzersizleri ile bu ayrımı daha netleştirebiliriz. Ellerimizle uyguladığımız bu örnekler, bedenimizdeki diğer tüm eklemlerde de geçerlidir.

Yumruğumuzu sıkmamızdan ya da parmaklarımızı açmamızdan sorumlu olan kaslar, ön koldadır. Dirseğin yakınından başlayan önkoldaki kasları tutup sıkarsanız ve oradan el bileğine doğru devam ederseniz, dirseğe yakın olan kasların yumuşak olduğunu ama el bileğine yaklaştıkça küçülüp, sertleştiklerini ve yay/şerit gibi olduklarını fark edeceksiniz. Bu yay/şerit gibi olan yapılar tendonlardır. Bunlar önkol kaslarını parmak eklemlerine bağlayan uzantılardır. Elin arka tarafındaki tendonlar genişletilir ve avucun açılması için parmakları açar/yayar. Elin avuç tarafındaki tendonlar ise parmakları kapatıp yumruk yaptırır.

Kaslar kasıldığında kısalır ve sertleşir. Gevşek ve rahat olduklarında uzar ve yumuşarlar. Tendonlar, kaslar kasılı ya da gevşek de olsalar, sert ve fibröz/lifli hissedilirler. Önce parmaklarınızı açıp sonra da yumruk yaparak, önkolunuzun dirseğe yakın kısmındaki kaslara dokunun. Kasların gergin ve gevşek olduklarını hissedebiliyor olmalısınız. Ama parmakları açtığınızda ve sonra yumruk yaptığınızda el bileğine dokunursanız, çok daha farklı hissettirecektir. El bileğinize yakın olan tendonlar, kaslar gibi gergin ya da gevşek olmazlar, sadece önkolun kasları tarafından çekilip bırakılırlar.

Kaslar kasıldığında, tendonlar kemikleri çekerler ve eklemler baskı altında kalırlar. Bu eklemlerin hareket açıklığını limitler ancak eklemleri daha stabil yapar. Bazı basit örnekler bunu netleştirecektir.

Sağ eliniz rahat olsun ve önce sol elinizi, sağ elinizin parmaklarını bükmek için kullanın. Sağ el parmaklarınızın eklemleri kolayca bükülebilir ve düzeltilebilir. Sağ elinizin orta parmağını tutun ve yavaşça çekin. Orta parmağınızı yavaşça çekip sonra bıraktığınızda avucunuza yakın olan ilk boğumdaki eklemin  esnediğini hissediyor olmalısınız. Bu ancak kaslar gevşek ve rahat olduklarında mümkündür. Şimdi, sağ elinizin parmaklarını olabildiğince sertleştirin ve avucunuzu iyice açın. Eğer bu gerginliği bu şekilde tutarsanız, daha önceki seferde olduğu gibi orta parmağın boğumunu çekmek ve esnetmek çok güç olacaktır. Çünkü bu şekilde tendonlar kemikleri çekiyor ve birbirlerine doğru baskı yaptırıyorlar. Bu, eklemi daha stabil ama daha az hareketli yapar.

Bu çok önemli bir noktadır: Kas gerginliği eklemlere baskı yapar ve böylece hareket açıklıklarını limitler. Bazen istenen budur, bazen değildir. Eğer isteğiniz, eklemin tam hareket açıklığına ulaşmasını engellemekse, bu iyi birşeydir. Ama eklemin tam hareket açıklığına kadar eklemi esnetme girişimindeyseniz, bu kötü birşeydir. Bu egzersizi deneyin ve aynı prensipleri bedendeki diğer eklemlere de uyguladığımızı hatırlayın.

Sağ elin parmaklarını iyice açın. İlk boğumlar iyice esneyene ya da el bileğini arkada geçecek şekilde bükülene dek uzatın. Birçok kişi için bu hareket fazla büyük değildir.

Şimdi parmakları geniş tutmaya devam edin ve ayrıca onları biraz geriye doğru itmek için sol elinizi kullanın. Sol elin baskı gücüyle, boğumları daha da geriye doğru bükebilirsiniz. Ama parmakları olabildiğince geriye bükebilmek için, sağ elin kaslarını tamamen gevşetmemiz gerekir. Sağ el gevşek ve rahatken, parmakları olabildiğince geriye itebilmek için sol elinizi kullanın. Bu genellikle kaslar gerginken (kasılıyken) bu hareketi uygulamaya nazaran, çok daha büyük bir hareket açıklığıdır.

Kasların pasifliği sadece en büyük hareket açıklığını sağlamakla kalmaz, bu aynı zamanda eklem dokularına da en az baskı durumudur. Bu yüzden bir kayropraktik uzman ya da osteopat iyileştirici bir manipülasyon yapmaya kalkışmadan önce genelde eklemi çevreleyen kasların gevşek ve rahat olmalarını tercih eder.

Bu basit deneyimi yin yoga, yang yoga ya da ağırlık çalışmaları gibi herhangi bir yang egzersizin faydalarını karşılaştırmak için kullanabiliriz. Basit deneyimizde, parmakları arkaya doğru sadece kasları kullanarak bükme girişimimizi bir yang egzersiz olarak sınıflandırabiliriz. Kaslar gerginken sol elin baskı gücünü kullanmak yoganın yang formudur. Kaslar gevşek ve rahatken sol elin baskı gücünü kullanmak ise yoganın yin formudur.

Yang egzersiz her zaman eklemlere uygulanan bir baskı eşliğindedir. Baskı eklemler için iyidir ve kemiklerin sağlıklı büyümelerini stimüle eder. Osteoporozu önlemek için hareketli yang egzersiz verilmesinin bir nedeni budur. Ama yang egzersiz tam hareket açıklığına izin vermez. Yang egzersiz güçlü kaslar ve kemikler geliştirir ama eklemleri kasılmış ve sert halde bırakır. Bu genelde atletlerde görülür.

Parmakları kaslar gerginken, baskı gücü kullanarak bükmek yoganın yang formudur. Gücü geliştirir ve hareket açıklığını artırır. Bu yüzden, yang yoga ağırlık kaldırma gibi yang egzersize göre uygulayıcıya daha esnemiş ve gevşemiş hissettirir. Ama yang yoga tam hareket açıklığını geliştirmeye izin vermez.

Parmakları kaslar gevşek ve rahatken, baskı gücü kullanarak bükmek yoganın yin formudur. Yin yoga, eklemin güvenli ve hatta keyifli bir şekilde tam hareket açıklığını geliştirir. Bu tarz bir uygulama, uygulayıcıya gevşemiş, hafif ve özgür hissettirir. Yin yoga tek başına eklemin ihtiyacı olan gücü ve stabiliteyi geliştirmez. Yang yoga kendi başına tam hareket açıklığını uygulatmaz. Bu yüzden farklı yoga formları birbirlerini  tamamlamaları için uygulanabilir ve uygulanmalıdır.

                                                                                     Çeviren : Gizem Onay Collet

 
Designed by Asu Somer and made with in Amsterdam by SeRiF